Podczas XLI Sesji Rady Gminy Skołyszyn, Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz uzyskał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad „Raportem o stanie Gminy Skołyszyn”.

Raport o stanie Gminy stanowi podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Skołyszyn.

Radni zgromadzeni 21 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu Wójtowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2020 rok.

Przewidywane na kwotę 54 789377,84 zł dochody budżetu Gminy Skołyszyn osiągnęły na koniec 2020 roku poziom 65 581961,78 zł. Planowane na kwotę 58 670537, 84 zł wydatki, zrealizowane zostały w kwocie 64 652 492,12 zł. 

204450214 240946454132811 2622112193932162257 n