Wójt Gminy Skołyszyn  informuje, że na mocy porozumienia zwartego pomiędzy Gminą Skołyszyn, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dniem 1 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Skołyszyn rozpoczyna działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program adresowany jest do  właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz  przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Punkt świadczy nieodpłatne usługi w zakresie:

  • informowania na temat możliwości skorzystania z programu,
  • doradztwa przy staraniu się o dofinansowanie,
  • pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie,
  • pomocy w rozliczeniu dotacji.

Punkt czynny będzie w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 11.30  do 15.30 i mieści się w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pokój 2B. Konsultantem zatrudnionym w punkcie jest p. Karolina Niziołek – doradca ds. programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem punktu: osobiście*, e-mailowo poprzez adres lub telefonicznie na nr tel. 13 449 17 58 (tylko w godzinach pracy punktu).

*W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu,  istnieje możliwość dojazdu pracownika punktu do beneficjenta.

W związku z trwającą pandemią Covid-19 prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania z pracownikiem punktu.

Przydatne linki:

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/o-programie

czyste powietrze logo