,,Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze
umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie"
K. I. Gałczyński

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste spotkanie Par Małżeńskich obchodzących Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale następującym Parom Małżeńskim zamieszkałym na terenie Gminy Skołyszyn:

 • Zofii i Janowi Busiom
 • Wiktorii i Janowi Dudkom
 • Izabeli i Janowi Furmankom
 • Marii i Stanisławowi Gabryelom
 • Grażynie i Stanisławowi Idzikom
 • Ludwinie i Stanisławowi Jarkom
 • Janinie i Zdzisławowi Jasiczkom
 • Danucie i Władysławowi Kędziorom
 • Stanisławie i Kazimierzowi Kędziorom
 • Janinie i Aleksandrowi Koziołom
 • Władysławie i Stanisławowi Koziołom
 • Marii i Stanisławowi Mikrutom
 • Małgorzacie i Krzysztofowi Pastwom
 • Elżbiecie i Bolesławowi Praskowiczom
 • Genowefie i Bronisławowi Pyznarom
 • Annie i Stanisławowi Ryndakom
 • Łucji i Stanisławowi Sepiołom
 • Irenie i Franciszkowi Setlikom
 • Marii i Józefowi Sokołowskim
 • Lucynie i Adamowi Stecom
 • Władysławie i Grzegorzowi Syzdkom
 • Janinie i Mieczysławowi Warchołom
 • Zofii i Stanisławowi Wiśniowskim
 • Marii i Tadeuszowi Wojnarowiczom
 • Zofii i Adamowi Zbylutom   

W imieniu Prezydenta RP małżonków odznaczył Wójt Gminy Skołyszyn p. Bogusław Kręcisz w towarzystwie Skarbnika Gminy p. Jacka Kędziora oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Urszuli Grygi. Dostojnym Jubilatom wręczono także bukiety kwiatów, dokumenty pamiątkowe oraz upominki. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana, wspólne odśpiewanie ,,sto lat" oraz poczęstunek. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ kapeli ludowej ,,LIWOCZANIE".     

Szanownym Jubilatom składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

50leciemini