Wakacyjna wycieczka współfinansowana  ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

IMG 1016    IMG 1023 
     
IMG 1053   IMG 1097
     
IMG 1123   IMG 1139
     
IMG 1145   IMG 1152
     
IMG 1182