20.07.2021 Wójt Gminy Skołyszyn wprowadzenie czasowej organizacji ruchu