Od 1 sierpnia nastąpi przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

Wydawanie dokumentu będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym tj. nie później niż do 23 września.

Od tego czasu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Przypominamy, że takie zaświadczenie jest wymagane jedynie przez osoby uzyskujące dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubiegające się o podwyższony poziom dofinansowania, w przypadku innych źródeł dochodów lub podstawowego poziomu dofinansowania omawiana sytuacja nie dotyczy.

  • Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1837,czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach-z-gospodarstwa-rolnego.html

  • Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych:

Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf (czystepowietrze.gov.pl)