27 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skołyszyn pomiędzy Wójtem Gminy Skołyszyn p. Bogusławem Kręciszem a Posłem do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej p. Marią Kurowską miało miejsce przekazanie umowy o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli.
 
Zakup samochodu został dofinansowany z ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (180 tysięcy złotych) przy wkładzie własnym z budżetu Gminy Skołyszyn (129 tysięcy złotych).

Do najważniejszych korzyści wynikających z doposażenia OPS Pusta Wola można zaliczyć:
  • zwiększenie bezpieczeństwa i udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnionego przestępstwa, wypadku drogowego czy innego wydarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu.
  • wzrost szybkości i sprawności prowadzonych akcji ratunkowych
  • wzrost skuteczności pomocy w zakresie usuwania skutków zagrożeń komunikacyjnych i pomocy ofiarom przestępstw oraz zminimalizowanie ich niekorzystnych następstw
  • zwiększenie gminnego potencjału ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu,
  • podniesienie standardu sprzętowego do realizacji podstawowych i specjalistycznych działań ratowniczych,
  • podniesienie jakości i funkcjonalności wyposażenia jednostki OSP Pusta Wola.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause